Seniorenpartij Utrecht artikel

De Seniorenpartij schenkt aandacht aan alle facetten van de samenleving met de nadruk op de positie van de 50-plussers, omdat zij de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd en hun toekomst met angst en beven tegemoet zien. De ouderen zijn de afgelopen jaren ongenadig hard aan gepakt door de VVD, PvdA, Groen Links, Christen Unie en D66. Velen kwamen en komen straks in financiƫle moeilijkheden. De oudere is de sluitpost geworden van asociaal beleid.

Wij willen voorkomen dat dit beleid wordt doorgezet op gemeenteniveau. Om dat te kunnen verwezenlijken moeten wij uw belangen kunnen behartigen in de gemeenteraad. De ouderen dreigen in toenemende mate een marginale positie te krijgen, met name op het gebied van werk en inkomen. Het is blijkbaar gemakkelijk om ouderen op een negatieve en generaliserende manier weg te zetten. Blijkbaar is het ook gemakkelijk gebleken om lasten eenzijdig naar de groep ouderen door te schuiven.

De emancipatie van ouderen heeft nog een lange weg te gaan. Op gemeentelijk niveau kunnen we daar ook een bijdrage aan leveren. Dat beslaat onderwerpen op een breed terrein. Een leven lang leren (onderwijs), anders omgaan met de sollicitatieplicht van ouderen, geen extreme verhogingen van gemeentelijke belastingen en tarieven, armoedebestrijding, de gemeentelijke rol als werkgever.

De Seniorenpartij Utrecht vindt dat de woningvoorraad moet passen op de toekomstige samenstelling van de bevolking. Aan de zorgvraag van dementerenden zou kunnen worden voldaan door het creƫren van woonvormen, waar zij, aangevuld met studenten, kunnen wonen. De studenten staan een aantal uren per week ter beschikking van de ouderen (boodschappen, kopje koffie drinken, etc.) en in ruil wonen zij zelf dan heel voordelig.

Het beleid van de gemeente Utrecht moet er op gericht zijn de economische bedrijvigheid te stimuleren en zeker voor ouderen boven de 45 jaar. In het algemeen gaat het om goede beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Iedereen in de gemeente Utrecht moet zich veilig voelen, ook de oudere.

De Seniorenpartij Utrecht is niet gerust over de kwaliteit die de vervoerders bieden. Wij vinden het onacceptabel dat ouderen en gehandicapten veel te lang op hun taxi of aanvullend vervoer moeten wachten. Het openbaar vervoer, buiten de spits, moet voor ouderen gratis zijn.

Deelname aan cultuur (actief/passief) voor mensen met een kleine beurs (waaronder veel ouderen) moet worden bevorderd. Bijna 40% van 65+ leeft op bijstandsniveau dus pleiten wij voor een basisinkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *