Stellingen voor in het Kieskompas

Voor het kieskompas moeten wij als seniorenpartij een standpunt innemen op bepaalde stellingen. Degene die niet terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma hebben we hieronder verwoord:

  1. De gemeente Utrecht moet parkeren op zondag buiten het centrum gratis blijven- Zo min mogelijk zones met betaald parkeren hanteren en het openbaarvervoer meer stimuleren;
  2. Het centrum van Utrecht moet autovrij worden – Ten eerste blijven ouderen langer mobiel. Ze maken veel meer (recreatieve) verplaatsingen dan voorheen, ze hebben vaker een rijbewijs en auto en het autogebruik is hoog. Daarom zijn ouderen een belangrijke doelgroep voor het bevorderen van slimme mobiliteitskeuzes.
  3. Het aantal parkeerplaatsen in Utrecht mag worden verminderd – Ten eerste blijven ouderen langer mobiel. Ze maken veel meer (recreatieve) verplaatsingen dan voorheen, ze hebben vaker een rijbewijs en auto en het autogebruik is hoog. Daarom zijn ouderen een belangrijke doelgroep voor het bevorderen van slimme mobiliteitskeuzes.
  4. Om de leefbaarheid te vergroten mogen wegen worden versmald, ook al gaat dit ten koste van de doorstroming van autoverkeer – Aan de andere kant stijgt het aantal verkeersongevallen bij ouderen. Uit de statistiek blijkt dat 75+ de grootste risicogroep is bij lopen, fietsen en autorijden. Het overlijdensrisico is bij deze groep gemiddeld acht keer zo hoog als bij alle andere leeftijdsgroepen. Het doel van Seniorenpartij Utrecht is dus ook om de verkeersveiligheid onder ouderen te verhogen. Zodat op pad gaan aantrekkelijk wordt.
  5. Alle mantelzorgers moeten een gratis parkeervergunning krijgen – Ouderen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen, de familie is veelal niet meer het traditionele vangnet. Dat vergt nieuwe voorzieningen en organisatievormen om tegemoet te komen aan basale behoeften als menselijk contact, en allerlei vormen van dienstverlening en zorg. De gemeente kan een belangrijke functie vervullen als stimulator en regisseur. Ondersteuning van het particulier initiatief, van vrijwilligers en mantelzorgers is noodzakelijk om een sociale infrastructuur van de grond te trekken en te onderhouden. In het algemeen gaat het om goede beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.
  6. De gemeente Utrecht moet meer subsidie geven aan dierenopvangcentra – Zuinig omgaan met het gemeenschapsgeld. Als het kan prachtig!
  7. De gemeente gaat meebetalen aan gezond gratis ontbijt op alle basisscholen – Het kan niet zo zijn dat in dit land kinderen zonder goed ontbijt naar school gaan. Als zij het thuis niet krijgen, dan krijgen ze het in ieder geval op school. 
  8. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ondersteuning (bed, bad en brood) krijgen van de gemeente – Deze mensen hebben de procedure doorlopen en hebben alle mogelijkheden gehad om een verblijfstatus te krijgen. Wij moeten hierin consequent zijn. 
  9. Mensen met een huurachterstand mogen uit hun huis worden gezet – Wij vinden het begrip wonen en huisvesting van groot belang. Huisvesting moet voorop staan. Wonen is geen economisch begrip: het is een levensprioriteit!
  10. Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan moet de gemeente Utrecht anoniem solliciteren invoeren – Als je mensen in dienst neemt moet je ze op z’n minst gezien hebben. Aan de manier van optreden bij een sollicitatie kun je aflezen of hij of zij in een team past. Je hebt toetsingskaders nodig. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *