Stadsbelang Utrecht en SeniorenPartij Utrecht bundelen krachten

Stadsbelang Utrecht (SBU) hebben samen met de SeniorenPartij Utrecht (SPU) de afgelopen maanden de krachten gebundeld en zijn gekomen tot een gezamenlijk verkiezingsprogramma en een gezamenlijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

 

SBU Lijsttrekker Cees Bos: “Veel ouderen ervaren dat ze een sluitpost zijn, voor de gemeente, waar weinig tot geen rekening mee gehouden wordt. Dit moet anders, vinden SBU en SPU. Ouderen zijn het zilveren kapitaal van de stad, ouderenbeleid dient actiever te worden betrokken met andere beleidsterreinen, een inclusief en integrale benadering is noodzakelijk”.

 

Vanuit de samenwerking heeft een gezamenlijke werkgroep veel ouderen en maatschappelijke organisaties bezocht. We hebben gezien wat nodig is voor ouderen en dit overgenomen in ons verkiezingsprogramma. deze is recent gepresenteerd aan de stad. We hebben gemerkt dat deze bezoeken zijn vruchten heeft afgeworpen, vele maatschappelijke organisaties in de stad onderkennen de kracht van het verkiezingsprogramma. Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU)* concludeert terecht dat het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht de meeste aandacht voor Ouderen heeft. “Landelijke partijen maken graag speciale plannen en beleid voor jongeren en studenten, ouderen worden weggezet als lastig en duur. Dit terwijl ouderen ook een plek verdienen om te wonen, verblijven en recreëren. Wij pleiten voor een wethouder verzilvering die hiervoor zorgdraagt”, aldus de Senioren kandidaat raadslid (plek 4) Robert Biever.  We worden allemaal ouder toch!!

 

Stadsbelang Utrecht is blij dat Robert met zijn sterke focus op Ouderen, het team wil gaan versterken en zich hard wil maken voor ouderen in de gemeente Utrecht, daarnaast is Chris Nyqvist (twee termijnen wethouder in Den Haag en nu al lang inwoner van Utrecht) als adviseur zeer betrokken bij de nieuwe samenwerking verband die is ontstaan. De gemeente Utrecht verdient beter en daar gaan wij ons hard voor maken.

 

*,  de MNU is het samenwerkingsverband van de ACO, COSBO, de WMO cliëntenraad, de Utrechtse Adviescommissie LHBTIQ+,  SALUTI, de SOLGU, de Vrijwilligers Adviesraad en Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *