februari 14, 2018

Speerpunt 9 Welzijn en Cultuur

De laatste jaren is er veel bezuinigd op welzijn en cultuur ook door de landelijke overheid. seniorenpartij Utrecht ziet hier in kansen voor de gemeente Utrecht om dit sterk te bevorderen zodat de inwoners van Utrecht zich meer betrokken gaan voelen. Dit kan onder andere door:

  • Ouderencoaches: vaardigheden bijbrengen om contact met maatschappij niet te verliezen
  • Educatie: bevorderen, b.v. voor meer positie specifieke groepen op arbeidsmarkt
  • Cultuurbeleid en ontmoeting stimuleren (ook aspect van leefbaarheid) door culturele evenementen te ondersteunen.

Voorbeeld: sociƫteiten voor ouderen (in de wijk) stimuleren

  • Deelname aan cultuur (actief/passief) voor mensen met kleine beurs bevorderen; doelgroep beleid voor ouderen en voor jongeren opzetten
  • Het belang van erfgoed en geschiedenis moet op allerlei manieren bevorderd worden
  • Meer aandacht voor laaggeletterdheid
  • Goede accommodaties, zoals bibliotheken, in kernen en wijken behouden;