februari 14, 2018

Speerpunt 8 Vervoer

Seniorenpartij Utrecht wil graag een meldpunt klachten aanvullend openbaar vervoer oprichten.

Ondanks het feit dat er vervoerders bestaan  voor  het aanvullend openbaar vervoer is seniorenpartij Utrecht er nog niet gerust over de kwaliteit die de vervoerders biedt. Daarom komen wij als seniorenpartij Utrecht graag met een meldpunt. “Wij vinden het onacceptabel dat ouderen en gehandicapten veel te lang op hun taxi of aanvullend vervoer moeten wachten of dat deze in sommige gevallen naar verkeerde locaties worden gestuurd,  daarom roept seniorenpartij Utrecht  gebruikers van het aanvullend openbaar vervoer op om klachten te melden via robert@seniorenpartijUtrecht.nl  zodat we de kwaliteit kunnen helpen verbeteren.

  • Daarnaast wil seniorenpartij Utrecht dat er een voor iedereen goed toegankelijk openbaar vervoer komt en dat dit één van de speerpunten voor de verkiezingen van maart 2018 zal gaan worden.
  • Seniorenpartij Utrecht “Ouderen en mensen met een beperking zijn voor hun mobiliteit vaak aangewezen op het OV. Zeker nu ouderen vaak langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. Deze kwetsbare groepen hebben soms andere mobiliteitsvragen en- wensen. Zo kan overstappen voor bepaalde groepen een drempel zijn of is het te ver lopen naar één van de OV-haltes. seniorenpartij Utrecht vindt dat de toegang tot het OV ook voor kwetsbare groepen moet worden gewaarborgd. Daarom roept de partij de gemeente op om samen met de vervoersbedrijf U-OV middels vraag gestuurd OV een actievere rol te gaan spelen in het vervoer voor specifieke doelgroepen, zoals 75+’-ers”.
  • Vraag gestuurd OV is een nieuwe vorm van openbaar vervoer, waarbij het OV meer afgestemd wordt op de behoefte van de passagiers. seniorenpartij Utrecht: “Een goed bereikbaar OV kan mensen, waaronder veel ouderen, uit een dreigend isolement houden”.
  • Parkeren moet kostendekkend zijn gratis parkeren zorgverleners
  • Inspelen op nieuwe innovatieve technologische ontwikkelingen

Aandacht voor bereikbaarheid c.q.  lokale en regionale wegenverkeersstructuur. Groene golf vaker invoeren zeker in de nieuwe delen van Leidsche Rijn.