februari 14, 2018

Speerpunt 5 Veiligheid

Iedereen in de gemeente Utrecht moet zich veilig voelen, en daar moet in de wereld van nu extra aandacht aan besteed worden. Vooral ouderen durven vaak s ’avonds niet de straat op. En hebben dan een onveilig gevoel. Dit mag natuurlijk niet voorkomen in een welvaren land als Nederland.

Daarom hebben wij een paar speerpunten opgepakt:

 • Wijkagent in ere houden (bereikbaarheid, toegankelijkheid politie)
 • Meer toezicht op straat en in winkelcentra
 • Hufterigheid bestrijden op straat maar ook in het verkeer
 • Verkeersveiligheid is belangrijk issue voor ouderen (inrichting infra moet zeker een aandachtspunt zijn)
 • Criminaliteitsbestrijding hoge prioriteit (drugs gerelateerde overlast en dreiging in bepaalde steden/gebieden)
 • Vervlechting boven- en onderwereld onderzoeken of die er ook is en hoe we dat kunnen voorkomen of bestrijden.
 • Hard optreden tegen overlast en overtredingen.
 • Voldoende verlichting in gangen en straten realiseren.
 • Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) breder inzetten – ze zijn niet alleen aangesteld om parkeerovertredingen op te sporen.
 • Aanpak van woninginbraak, fietsendiefstal en jeugdoverlast (met name in de nachtelijke uren);
 • Vuurwerkvrije zones instellen en hier een feest van maken voor iedereen.