februari 14, 2018

Speerpunt 3 Economie

De doelstelling van het Utrechts economisch beleid is om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling, waardoor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen zowel nu als ook op langere termijn worden bevorderd. .De ambitie van Utrecht voor 2018 is een levendige, gastvrije, diverse, innovatieve en creatieve economie.

 • Seniorenpartij Utrecht is het eens met bovenstaand doen en vind dat in het ruimtelijk beleid van de gemeente Utrecht al het mogelijke en redelijke moeten doen om economische bedrijvigheid te stimuleren (werkgelegenheid) en zeker voor de ouderen boven de 45 jaar.
 • Daarin moet er specifieke aandacht voor MKB zijn door bij door aanbestedingen zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven proberen te hanteren;
 • Circulaire economie bevorderen vanuit aspect duurzaamheid/milieu
 • Nutsfuncties of zaken van algemeen belang niet privatiseren
 • Ook de oudere Ondernemers moet men kansen bieden, ze moeten niet weggejaagd worden. Procedures dienen kort te blijven met een actieve, bemiddelende en vooral resultaatgerichte rol voor de wethouder;
 • Soepele en begrijpelijke regelgeving;
 • Stimulering van de toeristische sector;
 • Zo min mogelijk zones met betaald parkeren hanteren en het openbaarvervoer meer stimuleren;
 • Tijdelijke vermindering van de OZB (onroerendezaakbelasting) ter voorkoming van leegstand (bij reële lasten en huren); zie hiervoor ook het plan van Jan Slagter bij WONEN
 • Starters zo nodig extra faciliteren en koppelen aan “ouderen die veel kennis hebben zodat de starter het niet allemaal zelf hoeft te verzinnen wat jaren geleden al vergeten is”;
 • Uitbreiden van het glasvezelnetwerk en ouderen hulp bieden op het net;
 • Meer Carpoolplaatsen realiseren aan de A-wegen rondom Utrecht. Stimuleren met goede app’s om bepaalde doelstelling hier omtrent te realiseren eventueel door meer sturing . Waarom is de QB pas geen succes geworden!! Terwijl er een succesvolle Utrecht Bereikbaar Pas was. Seniorenpartij Utrecht wil dit verder gaan onderzoeken of zo een pas weer kan gaan werken. En te stimuleren dat de ouderen gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen in de daluren.
 • Werkgeversrol stimuleren in hun personeelsbeleid door continu bijscholen, zodat ook ouderen bij de tijd blijven (als aspect van modern personeelsbeleid)
 • Kansen voor 50-plussers bieden (voorbeeldfunctie)