februari 14, 2018

Speerpunt 2 Wonen

Als het aan seniorenpartij Utrecht ligt krijgt Utrecht een soort “Ben Oude NijHuis”, een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie. Omroep MAX-baas Jan Slagter bouwt op dit moment zo’n huis in Rotterdam Overschie. seniorenpartij Utrecht, vindt dat dat voorbeeld gevolgd moet worden.

“Teveel Utrechtse (licht)dementerenden wonen nog zelfstandig; aan hun zorgvraag zou veel beter kunnen worden voldaan als zij in een woonvorm, aangevuld met studenten, kunnen wonen”, aldus seniorenpartij Utrecht, die bij de verkiezingen van maart 2018 zal pleiten voor een Ben Oude NijHuis, vernoemd naar de man die in 2015 aan tafel bij Jeroen Pauw staatssecretaris Van Rijn (PvdA) de oren waste over de slechte zorg in het verpleeghuis van zijn vrouw én overigens ook van de moeder van Van Rijn zelf.

Seniorenpartij Utrecht: “De laatste jaren gaan er alleen maar verpleeghuizen in Nederland dicht en komen de hulpbehoevende ouderen er alleen voor te staan. seniorenpartij Utrecht  wil daar net zoals meerdere ouderen partijen een kentering in brengen door bijvoorbeeld in de veel leegstaande Utrechtse (kantoor)panden gecombineerde woonvormen te maken voor (licht)dementerenden en studenten. Het idee daarbij is dat die studenten 10 uur per week dingen doen met en voor de ouderen; boodschapjes, een kop koffie drinken. In ruil daarvoor wonen ze zelf dan heel voordelig”.

De woningvoorraad moet passen op de toekomstige samenstelling van de bevolking. Die bevolking bestaat straks grotendeels uit een- en tweepersoonshuishoudens, terwijl veel steden en dorpen vooral gezinswoningen gebouwd hebben en die nog steeds bouwen. Kwalitatief gezien passen veel woningen niet op het behoeftepatroon van ouderen. Er is in het verleden nauwelijks leeftijdsbestendig gebouwd. Ouderen zijn trouwens ook niet één homogene groep maar hebben uiteenlopende wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat vergt een gevarieerde aanpak en bouwen voor de vraag. Er moet geëxperimenteerd worden met allerlei vormen van groepswonen (b.v. hofjes). Kleinschalig groepswonen (b.v. een concept als Thuishuis www.thuishuis.org) is ook een goede oplossing voor het enorm toenemend aantal alleenstaanden. Energieneutraal bouwen is een must.

Veel ouderen worden minder mobiel  en krijgen een kleinere actieradius. Dan is een zorgvriendelijke inrichting van de woonwijk erg belangrijk. Dat heeft te maken met de situering en inrichting van voorzieningen, en tal van simpele zaken als fietsen van de stoep of een bankje in een park. De onderwerpen veiligheid en verkeer zijn qua fysieke aspecten hier ook goed aan te verbinden evenals vergroening. Wat dat laatste betreft vestig ik de aandacht op “Operatie Steenbreek”  die in steeds meer gemeenten voet aan de grond krijgt, Nuttig en nodig !

Ouderen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen, de familie is veelal niet meer het traditionele vangnet. Dat vergt nieuwe voorzieningen en organisatievormen om tegemoet te komen aan basale behoeften als menselijk contact, en allerlei vormen van dienstverlening en zorg. De gemeente kan een belangrijke functie vervullen als stimulator en regisseur. Ondersteuning van het particulier initiatief, van vrijwilligers en mantelzorgers is noodzakelijk om een sociale infrastructuur van de grond te trekken en te onderhouden. In het algemeen gaat het om goede beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Vergeet de bibliotheek niet ! Vooral in moderne verschijningsvorm kan deze veel nuttige functies voor ouderen vervullen.

Verder kan:

  • Het gat tussen de vrije sector en de sociale huurwoningen zou verkleint kunnen worden. Zo zijn er meer betaalbare huur- en koopwoningen nodig.
  • Voldoende senioren- en mantelzorgwoningen;
  • Renovatie oudere woongebieden;
  • Achterstand met betrekking tot sociale huurwoningen snel inlopen; de wachttijden moeten teruggevoerd worden tot maximaal een half jaar;