februari 14, 2018

Speerpunt 11 Overig

Uitkeringen en armoedebestrijding

Ook vinden wij van seniorenpartij Utrecht dat er voldoende aandacht moet zijn voor de uitkeringen en armoedebestrijding. Bijna 40% van de 65+ leeft op bijstandsniveau dus pleiten wij voor een basisinkomen.

Verder zou je nog kunnen denken aan:

 • Minima voorzieningen voor specifieke doelgroep (voedselbank)
 • Specifieke aandacht voor kinderen, dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen
 • Bijstandsfraude actief bestrijden
 • Maatwerk (sollicitatieplicht) voor 55-plussers met uitkering, ipv starre regels
 • Armoederegisseur

Leefbaarheid

 • Veel aandacht voor vergroenen wijken en ook vergroenen eigen grond van burgers (Operatie Steenbreek)
 • Stimuleren cultureel aanbod, ontmoetingsmogelijkheden
 • Component sociale en fysieke veiligheid is ook aspect
 • Buurtcoaches: takenpakket moet helder gemaakt worden
 • Buurtnetwerken, ondersteund door gemeente
 • Ontmoetingspunten per stadsdeel
 • Optreden tegen woonoverlast
 • Specifieke vervoersvoorziening voor ouderen

Energie

 • Stimuleren energietransitie op alle mogelijke manieren, binnen randvoorwaarden zoals leefbaarheid en betaalbaarheid voor mensen met een kleine beurs

Drug en alcoholbeleid

 • seniorenpartij Utrecht wil nederwietteelt landelijk regelen
 • Ontmoedigingsbeleid t.a.v. alcohol, roken en drugs
 • Aandacht voor verslavingsproblematiek ouderen, b.v. gokken