februari 14, 2018

Speerpunt 10 Aantrekkelijkheid

Aantrekkelijkheid van het ouder worden is ook in het belang van de gemeente. De prioriteit die nu wordt gegeven aan deze doelgroep heeft dan ook twee uiteenlopende redenen.

  • Ten eerste blijven ouderen langer mobiel. Ze maken veel meer (recreatieve) verplaatsingen dan voorheen, ze hebben vaker een rijbewijs en auto en het autogebruik is hoog. Daarom zijn ouderen een belangrijke doelgroep voor het bevorderen van slimme mobiliteitskeuzes.
  • Aan de andere kant stijgt het aantal verkeersongevallen bij ouderen. Uit de statistiek blijkt dat 75+ de grootste risicogroep is bij lopen, fietsen en autorijden. Het overlijdensrisico is bij deze groep gemiddeld acht keer zo hoog als bij alle andere leeftijdsgroepen. Het doel van seniorenpartij Utrecht is dus ook om de verkeersveiligheid onder ouderen te verhogen. Zodat op pad gaan aantrekkelijk wordt.

Bereiken van de doelgroep en rol gemeente

Het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen voor de Stad Utrecht (COSBO-Utrecht) behartigt de belangen van ouderen in Utrecht. seniorenpartij Utrecht wil met dit soort organen gezamenlijk optreden. Binnen COSBO is een aparte werkgroep Verkeer Vervoer Veiligheid. Het COSBO is een geschikte ingang om de doelgroep te bereiken. Daarnaast kan – door bestaande contacten – de doelgroep ook via verzorgingshuizen en artsen worden bereikt. De gemeente kan indien zinvol ouderen echter ook rechtstreeks benaderen, bijvoorbeeld op moment van pensionering. seniorenpartij Utrecht vindt dat het aan de gemeente is voor het faciliteren bij deze doelgroep is een mix van zelf producten ontwikkelen en laten uitvoeren en het faciliteren van (belangen)organisaties.

Op de volgende Utrechtse successen kan worden voortgebouwd:

  • Voortzetten cursussen rijvaardigheidscursus, scootmobiel cursus, cursus veilig mobiel de financiering hiervoor moet komen uit andere bronnen dan De Gebruiker Centraal.
  • Voortzetten en mogelijk uitbreiden fietsinformatiedagen Fietsersbond. Deze dagen zijn nu opgezet vanuit veiligheid.

Mogelijk is uitbreiding mogelijk, zodat de focus niet alleen op veiligheid ligt, maar op het bevorderen van (elektrisch) fietsen in zijn algemeenheid.